Tractament per sanejar el circuit d’aire acondicionat dels vehicles mitjançant dos productes:
AIR NET i AIR PUR.